Tư vấn khách hàng

Tài chính

25/12/2013
Lượt xem: 1492
0
  1. Hồ sơ cần chuẩn bị để làm thủ tục ngân hàng
  • Khách hàng cá nhân     
  • Khách hàng doanh nghiệp (đơn vị)

  1. Bảng tạm tính lãi suất dành cho khách hàng trả góp