FAQ

Chương trình gia hạn bảo hành của Honda Ô tô Việt Nam như thế nào?

30/12/2013
Lượt xem: 1020
0
Chương Trình Gia Hạn Bảo Hành gia hạn áp dụng cho các xe ô tô do Honda Việt Nam phân phối thông qua các đại lý ôtô Honda ủy quyền, có chứng nhận tham gia Gia hạn bảo hành và chỉ có hiệu lực tại đại lý ôtô Honda ủy quyền nơi khách hàng  đã đăng ký chương trình này.

Để được chứng nhận tham gia Gia hạn bảo hành, chủ xe cần phải đến đại lý ôtô Honda ủy quyền để đăng ký chương trình trước ngày hết hạn của bảo hành tiêu chuẩn (bảo hành xe mới).